15. DERS: CEHENNEM - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

15. DERS: CEHENNEM

3. KUR

WORD HALİ


BİR AYET:

       

Bakara / 39. “İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır.”


BİR HADİS:

       

İmran İbnu Husayn radıyallahu anh anlatıyor:


"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:     

"Muhammed aleyhissalâtu vesselâm'ın şefaati ile bir kısım insanlar cehennemden çıkacak, cennete girecektir. Bunlara cehennemlikler denecektir."


ŞEKÂVET YURDU'NUN YEDİ GİRİŞİ

       

Mü'minler, amellerine, hususiyetlerine, karakterlerine ve iradelerinin hakkını vermelerine göre, çeşit çeşit İlahî nimetleri duya duya ve doya doya farklı farklı kapılardan Cennet'e girecekleri gibi; şakîler de küfür, şirk, dalalet, inkâr, inat, zulüm ve temerrütlerinin keyfiyetine göre, türlü türlü azabı tada tada ve içten içe yana yana değişik değişik boşluklardan ateşe yuvarlanacaklardır.
       

Nitekim, Kur'an-ı Kerîm'de, mealen "Cehennem'in yedi kapısı vardır; o kapıların her biri için birer grup ayrılmıştır." (Hicr, 15/44) denilmektedir.
       

Cennet'in sekiz, Cehennem'in ise yedi kapısının olmasında, Cenâb-ı Hakk'ın merhametinin enginliğine ve rahmetinin gazabına sebkat ettiğine de bir işaret vardır. Bir hadis-i şerifte, aslında Cennet'e girecek olan bazı kimseler için de Cehennem'de bir yer bulunduğu ama Allah Teâlâ'nın, engin merhametiyle onları oraya düşmekten kurtaracağı ifade edilmektedir. Evet, Hazreti Rahmân u Rahîm, istihkakları açısından kendilerine Cehennem'de yer hazırlanan bir zümreye rahmetiyle tecelli edecek ve bir ateş çukuruna açılan kapılarını kapalı tutarak o çok büyük zümreyi de Cennet'ine alacaktır. Bir yönüyle, işte o zümreye ait olan Cehennem kapısına bedel, Cennet'te onlara yeni bir kapı açılınca rahmet-i İlahiyenin tecellisi olarak Saadet Yurdu için sekiz, Şekavet Diyarı için de yedi giriş kapısı mevcut olacaktır.


CEHENNEM'İN DEREKELERİ

       

İslam âlimleri, ayet ve hadislerde yer alan ifadelerden yola çıkarak, azgınlığın çeşitlerine ve derecelerine göre, ahiret azabının da derekeleri (aşağı seviyeleri) bulunduğunu ifade etmişler ve bunların Cehennem, Lâzâ, Saîr, Sakar, Hâviye, Hutame ve Cahîm isimleriyle anılan başlıca yedi grup olduğunu belirtmişlerdir.
       

Demek ki, azabın da dereceleri ve çeşitleri vardır; alevlisinden, kor halinde olanına; hâlisinden, kıpkızılına; bir uçurum gibi duranından, bir alev topu olup kalpleri saranına kadar türlü türlü Cehennem ateşinden bahsetmek mümkündür.


Bu itibarla, ötedeki azabı sadece cayır cayır yanmak ve erimek şeklinde anlamamak lazımdır; orada hicranın benzersiz bir azabı, hasretin farklı bir ızdırabı, firkatin apayrı bir kederi, imansızlığın bambaşka bir elemi ve amelsizliğin değişik bir acısı olacaktır.


İslam'a saldırma, Müslümanlara hayat hakkı tanımama, sürekli diş gösterme ve herkese salya atıp dolaşma, ahirette tarifi imkânsız bir pişmanlığa ve kedere dönüşecektir.


Cehennemlikler iç içe burukluk, hicran ve elemle kavrulacaklar; onlar da hangi çirkinliklerinin ne türlü acılara inkılap ettiğini, işte orada anlayacaklardır. Anlayacak ve "Falan mü'mine şöyle iftira etmiştik; filana gazete-televizyon diliyle böyle saldırmıştık; dinin şu emrini şu şekilde çarpıtmış ve yalanlamıştık! Heyhat ki, şimdi bunların hepsi birer ızdırap kaynağı olarak döküldü önümüze! Eyvahlar olsun bize!.." diyeceklerdir.


CEHENNEME İLK GİRECEKLER

       

Allahu Teala, Musa (as)a: “Cennete en son girecek olan gıybetten tevbe edenlerdir. Cehenneme ilk girecekler de gıybete devam edenlerdir” diye vahyetmiştir.

NİÇİN EVLENMEDİN?

      

Rabia, vefatından önceki günlerde babasına sık sık şöyle hatırlatma yapardı: "Babacığım, bizi haramla beslemekten kork. Ben dünyada aç kalmaya sabredebilirim. Ama Cehennem ateşinde yanmaya mütehammil değilim..."
       

Bir gün kendisine niçin evlenmediğini sordular.

Cevabı şöyle oldu;      
"Üç şey, vardır ki benim bütün dünyamı dolduruyor. Evlenmeyi düşünmeye vakit bırakmıyor."

       

Sordular: "Nedir o üç şey?"
Cevap verdi:     
1-Son nefesimi verirken imanla gidecek miyim?  

  
2-Mahşerde kitabım sağımdan mı, solumdan mı verilecek?  

  
3-Halk, Cennetle Cehennem yolunda ikiye bölününce; ben hangisinde yer alacağım?


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön