24. DERS: KİTAPLARA İMAN - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

24. DERS: KİTAPLARA İMAN

2. KUR

WORD HALİ


BİR AYET:


Bakara / 4.

“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.”

BİR HADİS:

       

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:


"Bu Kurândan ayrılmayın! Çünkü o, Allahın sofrasıdır. Kim Allahın sofrasından yararlanmak isterse, gayret etsin. Zira ilim, öğrenmekle olur."


İbn Mesûd radıyallahu anh. Bezzâr.


Allah(cc) Tarafından Gönderilen Kitaplar:

       

İmanın altı şartından üçüncüsü, Allah(cc)'ın kitaplarına inanmaktır. Yüce Allah(cc), kullarına peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, Rabbimiz emirleri ve yasakları bildirilmiş, kulların yapması gereken görevler öğretilmiş, dünya ve ahrette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir.
       

Biz Müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanıyoruz. Ancak, Kur'an-ı Kerim'den başka diğer ilâhi kitapların sonradan bozulduğunu ve değiştirildiğini de biliyoruz. Kur'an-ı Kerim ise, Peygamber Efendimize indirildiği gibi titizlikle korunmuş ve hiç bir değişikliğe uğramamıştır.
       

Allah(cc) tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bazıları da daha hacimlidir.


Peygamberlere Gönderilen Sahifeler:


1) 10 sahife, Âdem Aleyhisselâm'a,
2) 50 sahife, Şit Aleyhisselâm'a,
3) 30 sahife, İdris Aleyhisselâm'a,
4) 10 sahife, İbrahim Aleyhisselâm'a, gönderilmiştir. Bunların toplamı 100 sahifedir.

Peygamberlere Gönderilen Dört Büyük Kitap:


1) Tevrat, Musa Aleyhisselâm'a,
2) Zebur, Dâvut Aleyhisselâm'a,
3) İncil, İsâ Aleyhisselâm'a,
4) Kur'an-ı Kerim, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm'a, gönderilmiştir.


Kur'an-ı Kerim'in Özellikleri:
     

En son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah(cc) tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim, Müslümanlığın kutsal kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i diğer ilâhi kitaplardan ayıran ve üstün kılan birçok özellikler vardır. Bu özelliklerin başlıcaları şunlardır:

a) Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize indiği gibi, hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir.


Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah'tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiştir.  


Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını Yüce Allah(cc), şu ayetle teminat altına almıştır:
"Kur'an-ı sana Biz indirdik, onun koruyucusu da Biziz."


Gerçekten de Allah(cc), kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i günümüze kadar korudu, kıyamete kadar da koruyacaktır.

b) Kur'an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır.

c) Kur'an-ı Kerim son ilahî kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kuran
ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmeyecektir. Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti.

d) Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur.KUR
AN-I KERİMİN FAZİLETİ HAKKINDA HADİSLER


“Sizin en hayırlınız Kuran-ı öğrenen ve öğreteninizdir.”


“Şüphesiz ki Allah bu kitap sebebiyle bir takım milletleri yüceltir ve diğer bir kısmını da alçaltır.”


“Kim benden bir şey istemek yerine Kur
an-ı Kerimle meşgul olursa isteyenlere verilenin daha faziletlisini ona veririm. Allah kelamının diğer kelamlara üstünlüğü Allahın yaratıklara olan üstünlüğü gibidir.” (Hadis-i Kutsi)


“Kur
an şefaatçidir, şefaati kabul edilir. Savunucudur, savunması kabul edilir. Kim onu lider kabul edip peşinden gider (hükümlerine uyar)sa kendisini cennete götürür. Kim de onu arkasına iterse kendisini cehenneme sevk eder.”


“Kur
an-ı okuyunuz. Çünkü Kuran kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir.”


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön