30. DERS: ORUÇ - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

30. DERS: ORUÇ

1. KUR

WORD HALİ


BİR AYET:


“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir.” (2/185)BİR HADİS:

       

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor:

"Resulullah  aleyhissalatu vesselam  buyurdular ki:

"Her şeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur."


ORUÇ İBÂDETİ

       

Oruç Nedir?
       

Oruç, imsak vakti dediğimiz fecr-i sâdık (ikinci fecir) zamanından güneşin batışına kadar geçen süre içinde hiçbir şey yememek, içmemek, cinsî münasebette bulunmamak demektir.
       

Oruç tutmaya imsâk da denir. İmsâk, nefsi, meylettiği şeylerden uzak tutmak, onları yapmamak mânasındadır.


İmsâkin mukabili iftar kelimesidir ki, oruç açmak, oruç bozmak mânalarına gelir.

Orucun Hükmü Nedir?


Oruç tutmak, İslâm'ın dayandığı beş temel esastan birisidir. Aynı zamanda, İslâm şeâirlerinin de büyüklerindendir. Medine'de hicretten 1,5 yıl sonra, Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Farziyyeti; Kitab, Sünnet ve İcma' ile sâbittir.
       

Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır:
       

"Ey îman edenler! Sizden evvelki (ümmet)lere borç olarak yazıldığı (farz kılındığı) gibi, sizin üzerinize de Oruç tutmak yazıldı (farz kılındı)." (el-Bakara, 183).
       

Oruç da namaz gibi bedenî ibâdettir. Bu ibâdetin en başta gelen özelliği, insanları kötülüklerden alıkoyması, nefsin azgın istek ve arzularını gemlemesidir.


Hadîs-i şerîf'te şöyle buyurulur:

"Oruç bir kalkandır (oruçluyu beşerî ihtiraslardan, kötülüklerden korur). Oruçlu kimse, cahillik edip kötü söz söylemesin. Oruçlu, kendisiyle dövüşmek, itişip dalaşmak isteyen kimseye, sadece 'ben oruçluyum' desin."

       

Oruç ayı geldiği zaman toplumun suç işleme oranında genellikle bir düşüş görülür. Kötülükler en aza iner. Buna karşılık hayır-hasenat çoğalır. Fertler arasında candan bir kaynaşma ve muhabbet hâsıl olur. Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma artar.


Orucun bu sosyal etkisinin sebebini Resûlullah Efendimiz şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuşlardır:


"Oruç ayı Ramazan geldiğinde, Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve bütün şeytanlar da zincire vurulur."
        

Orucun Allah katındaki büyük değer ve kıymeti, bir hadîs-i kudsîde şöyle belirtilir:
       

"İnsanoğlunun işlediği her hayır ve ibadet(te) kendisi için (bir haz ve menfaat endişesi var)dır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç sırf Benim rızam için yapılan bir ibâdettir. Onun mükâfatını da ben veririm."
         

Diğer bir hadîs-i kudsîde ise şöyle buyurulur:
       

"Her iyiliğe karşı, 10 mislinden 700 misline kadar mükâfat vardır. Ancak orucun mükâfatı bu ölçünün dışındadır. Çünkü o Benim içindir. Onun mükâfatını ancak Ben veririm."
       

Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, her hayır ve ibâdet için 10 haseneden 700 haseneye kadar belli bir sevab takdir edildiği halde, oruç için sevab miktarı hudutsuz tutulmuştur. Onun mükâfatını takdir etmeyi de, Allah Teâlâ meleklerine bırakmayıp kendine saklamıştır. Bu yüzden mü'minler kıyâmet günü, tutmuş oldukları oruca karşılık, hiç ummadıkları miktarda büyük sevablar ile karşılaşabileceklerdir.


Resûlüllah Efendimiz bu hususa şu şekilde işaret buyurmuşlardır:

"Oruçlunun iki sevinci vardır:

Birisi, iftar vaktindeki (oruç açmak) sevinci; diğeri, Rabbine kavuştuğu zamanki orucu(nun mükâfatı) ile sevincidir."
       

Oruç tutan kimselerin nâil oldukları yüksek fazilet ve şerefli mevkie bâzı hadîslerde şu şekilde işâret buyurulur:

"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennete) yalnız oruçlular girerler. Onlardan başka hiçbir kimse giremez. (Kıyâmet gününde) "Oruçlular nerede?" diye nidâ edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık hiç kimse o kapıdan içeri giremez."

       

"Allah'a yemin ederim ki, oruçlu ağzın açlık kokusu, Allah katında, misk kokusundan daha hoş, temiz ve daha sevimlidir."
     

"Üç kimsenin duası reddolunmaz:

1- İftar edinceye kadar oruçlunun,

2- Adaletli devlet reisinin,

3- Mazlumun."


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön