RECEP 17 (4 NİSAN) - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

RECEP 17 (4 NİSAN)

ÖZEL KUR-2

MEAL”

EN’ÂM-60. “O’dur ki, geceleyin (ölümün kardeşi olan) uyku ile sizi kendinizden geçirip alır;

o durumda, gündüz vücudunuzun organlarıyla ne yapmış, (sevap-günah olarak) ne kazanmışsanız hepsini bilmektedir.

Sonra sizi, uykuda âdeta ölü halde iken diriltir ve takdir edilmiş bulunan ömür müddetiniz doluncaya kadar bu böyle devam eder.

Ve nihayet dönüşünüz O’nadır.

Sonra o, dünyada iken ne yapıyordu iseniz size bir bir haber verecek ve bunlardan sizi sorguya çekecektir.

-------------------------------------------------------

HADİS”

Kim Allah’ın yüce adını yüceltmek istikametinde mücâdele-mukâtele ederse,

işte o, Allah yolundadır.”

(Buharî, Tevhid, 28)

-------------------------------------------------------

TEFEKKÜR PENCERESİ”

*Dindarlık, muamele ile belli olur.

*Mü’min, yaptığı şeyleri Allah’ın teftişine arz etme mülâhazasıyla yapar.

*Yağmur, bulutlu havada; iyi davranışlar da, Allah’la irtibatlı gönüllerde bulunur.

*Her şey kontrol altına alınabilir ama, huy zor...

*Eğri çomağın gölgesi düz olamayacağı gibi, kalb balansını iyi ayarlayamamış birinin davranışları da düz olamaz.

*Hiç kızmayanın kızması çok farklıdır...

*Halk, davranışlarına göre seni bir yere oturtmuşsa, durumunu değiştirmeden, başka muamele beklemek abestir.

*Afiyetten daha tatlı, başkalarına muhtaç olmaktan daha acı ve şartların elvermediği zaman dindar olmaktan daha ağır bir şey yoktur.

*Çilehaneler irade gücünü artırır. Fert, oralarda kendi kendini bulur.

*Sevgililer gibi kaynaşıp bütünleşin ama, iş ve muamelelerinizde yabancı olma esasına göre davranın!

*Sen, kendini anlatmayı bırak; seni davranışların anlatsın..!

-------------------------------------------------------

NURDAN YANSIYANLAR”

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî öğretici var:

Biri, şu kâinat kitabıdır.

Biri, şu büyük kitabın en büyük ayeti olan Son Peygamber’dir (aleyhissalâtü vesselam).

Biri de, Kur’an-ı Azîmüşşan’dır.

Şimdi, konuşan bir delil olan Son Peygamber’i (aleyhissalâtü vesselam) tanımalı, dinlemeliyiz. Evet, onun manevî şahsiyetine bak:

Yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber, açık bir tevhid delili olan Peygamberimiz (aleyhissalâtü vesselam) bütün müminlere imam, insanlığa hatip, bütün peygamberlere reis, evliyaya efendi, peygamber ve velilerin meydana getirdiği bir zikir halkasının başı…

O, öyle nuranî bir ağaçtır ki, bütün peygamberler canlı, dipdiri kökleri, veli zâtlar taze meyveleridir.

Mucizeleriyle bütün peygamberler ve kerametleriyle bütün veliler, onun her bir davasını tasdik edip imzalar.
Zira O, “Allah’tan başka ilah yoktur.” (Sâffât sûresi, 37/35; Muhammed sûresi, 47/19) der ve bunu dava eder.

Onun sağında ve solunda, yani geçmiş ve gelecek taraflarında saf tutan o nuranî, zikreden zâtlar aynı kelimeyi tekrar ederek hep beraber, mânen “Sadakte ve bilhakkı natakte” (“Doğru söyledin ve hakkı konuştun.”) derler.

Hangi vehmin haddine ki, böyle sayısız imzayla doğrulanan bir davaya şüphe karıştırsın!

-------------------------------------------------------

DUA İKLİMİ”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…

Allahım! Sen benim Rabbimsin; ben ise Senin terbiyene muhtaç kulunum.

Yaratan Sensin; yaratılan benim.

Rızık veren Sensin; rızka muhtaç olan benim.

Mülkün sahibi Sensin; kul ve köle benim.

Azîz Sensin; zelîl benim.

Zengin Sensin; fakir benim.

Hayatı ebedî ve Kendinden olan Sensin; ölümü tadan benim.

Bâkî Sensin; fâni benim.

Kerîm Sensin; keremine muhtaç mücrim benim.

İhsan sahibi Sensin; o ihsana muhtaç günahkâr benim.

Bağışlayıp affeden Sensin; o affa ihtiyacı olan isyankâr benim.

Yüceler Yücesi Sensin; hor ve hakîr benim.

Gücün yegâne sahibi Sensin; zayıf ve güçsüz benim.

Veren Sensin; verdiğine muhtaç dilenci benim.

Kullarının gönlüne emn ü eman salan Sensin; korkular içinde o emniyeti gözetleyen benim.

Cömert Sensin; miskin ve aciz benim.

İcabet eden Sensin; dualarla yalvarıp yakaran benim.

Şâfî Sensin; şifaya muhtaç hasta benim.

Öyleyse Rabbim, beni bağışlayacak ve günahlarımı affedecek Senden başkası katiyen olamaz.

Senin engin rahmetine dehâlet ediyor ve affını diliyorum. Ne olur, bu muhtaç kulunu affet.

Allahım! Ferîd-i Kevn ü Zaman Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve özel bir hayat mertebesiyle lütuflandırdığın, rahmetine mazhar kıldığın, rahmet yağmuru olan ilm-i ledünden ta’lim buyurduğun ve daha nice güzel sıfatlarla donattığın Hızır’a (aleyhisselâm) salât ve selâm buyur. Senin salât ü selâmın Efendimiz’in ve onun üzerine olsun.

-------------------------------------------------------

GÜNÜN ZİKRİ: " EL - HAKÎM "

TESBİH ADEDİ: 78

TESBİH NİYETİ: İLİM VE HİKMET SAHİBİ OLMAK, UZAĞI GÖRMEK, HİKMETLİ İŞ YAPMAK…

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön