4. GÜN - HAKİKİ KİŞİSEL GELİŞİM SİTESİ

İçeriğe git

Ana menü:

4. GÜN

ÖZEL KUR-1

MEAL”

BAKARA-138:(Yine deyin ki: “Biz, din adına sonradan çalınmış boyalar gibi birtakım sunî boyalarla
değil,)
Allah’ın (bütün varlığa vurduğu fıtrî ve silinmez İslâm) boyası(yla boyanmışız ve ona tâlibiz.)
Allah’ın boyasından daha güzel boya, Allah’tan daha güzel boya vuran kim vardır?
Biz, yalnızca O’na ibadet edenleriz.”
---
*Arap Hıristiyanlar, vaftiz suyuna bir renk karıştırırlar ve vaftiz olan şahsın hayatta yeni bir ‘renk’ aldığına inanırlardı.
*Kur’ân-ı Kerim ise, Allah’ın bütün kâinata vurduğu ve insana da teklif buyurduğu aslî-İslâmî rengin kendisiyle boyanılması gereken gerçek ‘renk’ ve ‘boya’ olduğu ikazında bulunmaktadır.

------------------------------------------------------------------------

HADİS”

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor; Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

"Her çocuk fıtrat üzerine doğar." buyurdu.

(Buhari)

------------------------------------------------------------------------

TEFEKKÜR PENCERESİ”

*Bir ağacın, nesil ve nev’ini devam ettirmesinde çekirdek ve tohumu ne ise, insan nesli ve nev’inin devamında da çocuk aynı şeydir.
*Çocuklarını ihmal eden milletler inkıraza, onları yabancı ellere ve yabancı kültürlere terk edenler de, özlerini kaybetmeye mahkûmdurlar.
*Her otuz-kırk senede bir milletin en aktif ve en verimli kesimini teşkil edecek nesiller, bugünkü çocuklardır.
*Çocukları küçük ve değersiz görenler, millet hayatında nasıl mühim bir unsuru hafife aldıklarını düşünüp ürpermelidirler.
*Çeyrek asır sonraki her türlü facia veya faziletler, bugünkü nesillerin talim ve terbiyesini derpiş edenlere ait olacaktır.
*Geleceğini teminat altına almak isteyen her millet, sağa sola harcayacağı zaman ve enerji kadar bir kısım imkânları da, yarının büyük insanları olacak çocukların yetiştirilmesine sarf etmelidir.
*Günümüzde toplumun yüz karası sayılan sefiller, şerliler, anarşistler, ayyaşlar, morfinmanlar, esrarkeşler... dün terbiyelerinde ihmal gösterdiğimiz çocuklardır.
*Bilmem ki, bugünkü ihmallerimiz yüzünden, yarın sokaklarımızı ne türlü nesillerin dolduracağını hiç düşündük mü?
*Yarının kaderine, teknik ve teknolojik üstünlüğe sahip olan milletler değil; evlilik müessesesini ciddî olarak ele alan ve kendi nesillerini insanlığa yükseltmesini bilen milletler hâkim olacaktır.
*Evlilik ve doğum meselesini ciddî olarak ele alamamış, kendi terbiye felsefesiyle nesillerine sahip çıkamamış milletler, bugün olmasa da yarın, zamanın insafsız dişlileri arasında eriyip gitmeye mahkûmdurlar.

------------------------------------------------------------------------

NURDAN YANSIYANLAR”

İnsanın ihtiyaçları sınırsız olduğu halde, sermayesi neredeyse yok gibidir; sayısız musibete maruz kaldığı halde bunlara karşı koyacak kudreti hiç hükmündedir.

Sermayesinin ve iktidarının sınırı, elinin yetiştiği yere kadardır.

Emellerinin, arzularının, elem ve endişelerinin dairesi ise gözünün, hayalinin ulaştığı noktaya kadar geniştir.

İşte bu derece aciz, zayıf, fakir ve muhtaç insan ruhu için ibadet, tevekkül, tevhid ve teslimin ne kadar büyük bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, anlar.

Malûmdur ki, zararsız yol zararlı yola –onda bir kaybetme ihtimali olsa bile– tercih edilir. Kaldı ki, meselemiz olan kulluk yolu zararsızdır ve onda dokuz ihtimalle insanı bir ebedî saadet hazinesine ulaştırır.

Nefsin arzularına uyma ve Allah’a isyan yolunda ise –o yolda gidenlerin de itirafıyla– fayda yoktur ve onda dokuz ihtimalle ebedî azap ve helâk bulunur.

Bu, şu hususta söz sahibi olan, gözü manevî alemlere açık sayısız zâtın şahitliğiyle sabittir; zevk ve keşf ehlinin haber vermesiyle, yanlışlığına ihtimal bulunmayacak derecede kesindir.

Kısacası: Ahiret saadeti gibi dünya saadetin de ibadette ve Allah’a kulluktadır. Öyleyse daima “Bize itaat ve muvaffakiyet nasip eden Allah’a hamd olsun.” demeli ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.

------------------------------------------------------------------------

DUA İKLİMİ”

Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla…
Allah’ım! Her şeyim olan dinimi hakkımda bereketli eyle. Dönüş yerim olan âhiretimi ve maîşet mekânım olan dünyamı mübarek kıl. Hayatımı bütün hayırları artırarak yapmaya ve ölümümü her türlü şerden kurtulmaya vesile eyle.

Allah’ım! Senden, tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve huzurunda rezil rüsva olmayacağım bir dönüş dileniyorum.

Allah’ım! Beni çok sabreden, çok şükreden, kendi gözümde küçük fakat insanların gözünde büyük bir kul eyle.

Ya Rabbi! Beni bağışla, bana merhamet eyle ve beni yolların en doğrusuna hidayet buyur. Senin kerem ve şerefin bütün şereflerin üstünde, şanın da topyekûn nâm ü nişanların ötesindedir. İhsanların hem en büyük hem de kulların için en meşakkatsizdir.

Rabbimiz, Sana itaat edilir, Sen de takdir buyurup karşılığını verirsin. İsyan edilir, onu da bağışlarsın. Darda kalmışların imdadına yetişir, zarar ve sıkıntıları bertaraf eder, hastalara şifa verir, günahları bağışlar, tevbeleri de kabul buyurursun. Bütün bu nimetlerinin karşılığını Senden başka hiç kimse veremez, kimsenin sözü de Seni hakkıyla sena etmeye kâfi gelemez.

Allah’ım! Rahmetinden, dileklerin, duaların, muvaffakiyetlerin, amellerin, sevapların, hayatın ve ölümün en hayırlı olanını diliyorum. Beni dinin üzerine sabitkadem eyle, mizanımı ağır tut, beni tahkîkî imana ulaştır, derecemi yükselt, dua ve namazımı kabul buyur ve hatalarımı bağışla. Senden, Cennet’te en yüksek dereceleri diliyorum.

Allah’ım! Bana bütün hayırların başını ve sonunu, en cami olanlarını, evvel ve ahirini, açık ve gizlisini ve Cennet’in en yüksek derecelerini lutfet.

Allah’ım! Namımı yücelt, günah yükünü sırtımdan kaldır, hâlimi ıslah edip düzelt, kalbimi tertemiz hâle getir, namusumu muhafaza buyur, kalbimi nurlandır, günahımı affeyle ve beni Cennet’te en yüksek derecelerle serfiraz kıl.

Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz ehline, kerîmlerden kerîm ashâbına salât ve selâm eyle. Amin..!

------------------------------------------------------------------------

GÜNÜN ZİKRİ: " EL-MELİK "
TESBİH ADEDİ: 90
TESBİH NİYETİ: MADDİ VE MANEVİ GÜÇLÜ OLMAK, İNSANLARA SÖZLERİNİ ANLATIP DİNLETEBİLMEK.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön